Veikla

Suaugusiųjų ir vaikų vedinis švietimas.
Veikla:

  • Puslapių "Bhakti joga" ir "Vedos vaikams" vystymas;
  • Viešų paskaitų, bhakti jogos renginių organizavimas ir vedimas;
  • Vedinės literatūros vaikams rengimas, spausdinimas, platinimas; 
  • Asmeninės konsultacijos asmenybės tobulėjimo klausimais;
  • Piligriminės kelionės į Indiją savišvietos ir asmeninio tobulėjimo tikslais, amžino Indijos dvasinio palikimo įsisavinimo bei perdavimo Vakarų pasaulio žmonėms labui; 
  • Pagal galimybes remiame sunkiai gyvenančius vaišnavus.