Parama

Įstaigos veiklos palaikymas, vystymas ir projektų įgyvendinimas priklauso nuo surinktų aukų ir savo darbu bei pagalba prisidedančių geros valios žmonių.

Jeigu Jūs norėtumėte paremti VšĮ "Vedų išmintis" veiklą, kviečiame susisiekti arba prisidėti finansiškai pervesdami lėšas į įstaigos paramos sąskaitą. 

2% skyrimas įstaigai nuo Jūsų neapmokestinamo gyventojų pajamų mokesčio - vienas iš būdų, kaip galite mus paremti.

Gavėjas: VšĮ "Vedų išmintis"
LT317300010140666958   Swedbank AB
Įmonės kodas (gavėjo kodas) 303395363
Paskirtis: parama įstaigos veiklai.