Parama

Įstaigos veiklos palaikymas, vystymas ir projektų įgyvendinimas priklauso nuo surinktų aukų ir savo darbu bei pagalba prisidedančių geros valios žmonių.

Jeigu Jūs norėtumėte paremti VšĮ "Vedų išmintis" veiklą, kviečiame susisiekti arba prisidėti finansiškai pervesdami lėšų į vieną iš įstaigos paramos sąskaitų.

Suaugusiųjų švietimas: 
LT317 300 0101 4066 6958   Swedbank AB
Gavėjas - VšĮ "Vedų išmintis"
Gavėjo kodas - 303395363
Paskirtis - parama.

Vaikų švietimas:
LT307 300 0101 5398 5367  Swedbank AB
Gavėjas - VšĮ „Vedų išmintis“
Gavėjo kodas - 303395363
Paskirtis - parama knygų leidybai.


2% skyrimas įstaigai nuo Jūsų neapmokestinamo gyventojų pajamų mokesčio - vienas iš būdų, kaip galite mus paremti.