Parama

Įstaigos veikla priklauso nuo geros žmonių valios. Galintiems paremti, būsime be galo dėkingi.

Aukas galite pervesti pagal šiuos rekvizitus:

VŠĮ "Vedų išmintis"
LT317300010140666958   Swedbank AB
Įmonės kodas (gavėjo kodas) 303395363

Paskirties laukelyje tiesiog nurodykite: "parama".